ID-kort for videregående og grunnskole

It’s Me Id dekker behovet skolen har for ID-kort til elever og ansatte. Skolen har full kontroll på alle ledd i prosessen, som bilde, digitalt ID-kort, fysisk ID-kort, bilder til administrasjonssystemet, låssystemer, follow me print teknologi og katalog. Sikker innlogging gjennom Feide. It’s Me Id er også bygd opp, slik at det tar høyde for det nye direktivet GDPR fra EU. It’s Me Id er med skolen hele veien, slik at de får det produktet som er avtalt til rett tid og på en sikker måte.

  • 1. Digitalt ID-kort (app)
  • 2. Fysiske ID-kort
  • 3. Portrett Katalog
  • 4. Bilder til skoleadministrasjonssystemet
  • 5. Profesjonell bildebehandling
  • 6. Berøringsfrie kort, RFID tilpasset skolen behov
  • 7. Kompetanse og Trygghet
  • 8. Enkel bestilling/aktivering av ID-kort til elevene

I samarbeid mellom aktører med bred erfaring fra skolefotobransjen i Norden har vi utviklet It’s Me ID - et system som gir skolene full kontroll på alle bilder og bestillinger av ID-kort. Her står man fritt til å velge mellom digitalt ID-kort (app) eller fysiske ID-kort ut i fra skolens behov. Vi leverer også RFID brikker (berøringsfrie) for bruk på skrivere og adgangskontroll.

It’s Me ID appen lastes ned her:

Våre samarbeidspartnere

Feide
Cardtech
Foto Norden
Netlife
Iris Skolefoto

Ønsker du å vite mer? - Kontakt oss

Ta kontakt med en av oss så kommer vi gjerne å presenterer It's Me ID